Hovedseksjon

Psykologi

 

Vg2

Vg3

Fag

Psykologi 1 og/eller 2

Psykologi 1 og/eller 2

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Psykologi 1: Muntlig

Psykologi 2: Muntlig eller skriftlig

Psykologi 1: Muntlig

Psykologi 2: Muntlig eller skriftlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

NB! Du trenger ikke ta Psykologi 1 før Psykologi 2.

Psykologifaget er for deg som er nysgjerrig på hvorfor vi handler som vi gjør. Faget ser på sammenhengen mellom det biologiske (bl.a. hjernen, nervesystemet), det sosiale (bl.a. grupper, roller, holdninger) og det psykologiske (mentale prosesser).

Vi ser på modeller, eksperimenter og teorier som belyser

… i psykologi 1:

  • Psykologiens historie – når og hvordan begynte det?
  • Utviklingspsykologi – hvordan utvikler vi oss fra vi blir født til vi dør? Hva er personlighet? Hva er viktigst: Arv eller miljø? Hva er en følelse? Identitet? Forsvarsmekanismer? Persepsjon?
  • Læringspsykologi – hva gjør at vi lærer? Hva er intelligens? Motivasjon? Hukommelse? Kreativitet?
  • Biologisk psykologi – hvordan ser hjernen ut? Hvordan påvirker nervesystemet tenkning? Hormoner? Gener? Evolusjon?
  • Helsepsykologi – hva er normalt? Hva er en krise? Hva er stress?

… og i psykologi 2:

  • Sosialpsykologi – hvordan former samfunnet oss? Hva er sosial kompetanse? Hvordan påvirkes vi av grupper? Roller? Hvordan endres holdninger? Hva er autoritet, lydighet? Konflikter, ledelse?
  • Kommunikasjonspsykologi – hvordan kommuniserer vi? Hva hjelper oss i kommunikasjonen, hva hemmer oss? Hva er god kommunikasjon? Digitalt? Blir vi påvirket av massemedia?
  • Psykisk helse og uhelse – vi ser på ulike former for psykiske vansker og lidelser. Vi ser på hvordan fysisk og psykisk helse påvirker hverandre. Vi ser på forebyggende helsearbeid og behandling, samt utfordringer med å være pårørende.
  • Bruksområder for psykologi