Hovedseksjon

Matematikk for samfunnsfag

 

Vg2

Vg3

Fag

Matematikk S1

Matematikk S2

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Muntlig eller skriftlig

Muntlig eller skriftlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

Tilleggspoeng

0,5 poeng

0,5 poeng

NB! Om du ikke vil ha fordypning i faget kan du ta Matematikk S1 i Vg3.

Faget gir deg matematisk kompetanse og regneferdigheter som er viktig i dagens og fremtidens samfunn. Faget gir deg et godt grunnlag for videre studier, for eksempel innen økonomi eller teknologi.

Du kan velge matematikk S1 både dersom du har tatt matematikk 1P eller 1T i Vg1. Mange studier krever kombinasjonen S1 + S2 for å komme inn, for eksempel medisin og veterinærstudier og en del andre realfagsstudier. Et krav om S1 + S2 kan alltid erstattes av kun R1. Ingen studier krever kun S1, derfor er det bedre å velge 2P dersom man ikke ønsker å fortsette med matematikk i Vg3. S1 oppfattes som litt lettere enn R1 og overlapper en del med 1T. Elever som valgte 1P i Vg1 vil nok oppleve S1 som krevende og du bør derfor mestre 1P godt for å velge faget. Elever som valgte matematikk 1T vil oppleve en del repetisjon.