Hovedseksjon

Engelsk

 

 

Vg2

Vg3

Fag

Engelsk 1

Engelskspråklig litteratur og kultur (erstattes av Engelsk 2 skoleåret 22-23)

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Skriftlig og/eller muntlig

Skriftlig og/eller muntlig

Karakter

Standpunktkarakter skriftlig og muntlig

Standpunktkarakter skriftlig og muntlig

NB! Hvis du ikke skal ha fordypning i engelsk kan du også velge Engelsk 1 i Vg3.

Engelsk passer for deg som er interessert i å utvikle din kompetanse i det engelske språket og samtidig lære mer om historie, kultur og litteratur i engelskspråklige land. Du lærer å bruke språket i formelle og uformelle sammenhenger. I arbeid med engelskspråklige tekster fra fortid og nåtid får du innsikt i andre menneskers kultur, levesett og tradisjoner. Å lære engelsk på et avansert nivå er nyttig!