Hovedseksjon

Biologi

 

Vg2

Vg3

Fag

Biologi 1 og/eller 2

Biologi 1 og/eller 2

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Biologi 1: Muntlig-praktisk

Biologi 2: Muntlig-praktisk eller skriftlig

Biologi 1: Muntlig-praktisk

Biologi 2: Muntlig-praktisk eller skriftlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

Tilleggspoeng

Biologi 1: 0,5 poeng

Biologi 2: 0,5 poeng

Biologi 1: 0,5 poeng

Biologi 2: 0,5 poeng

NB! Selv om Biologi 2 ikke bygger på Biologi 1 anbefales det at du starter med Biologi 1.

Du lærer om det som skjer på mikronivå i de indre av cellene våre, om menneskekroppen, om ulike arter og om samspillet i økosystemene på jordkloden. Faget passer for deg som ønsker å jobbe med f.eks. miljøutredning, naturforvaltning eller forskning.

Biologi 1 er fokusert på plante- og dyrefysiologi, mens Biologi 2 er mer på cellenivå i tillegg til DNA og genetikk.