Vi åpner på forsterket rødt nivå

Bilde av skolen

Det er noen endringer i planen for tilstedeværelse på skolen i forhold til tidligere rødt nivå. Plan for når hvilke klasser skal være på skolen de to neste ukene har elevene og foresatt fått tilsendt. Les planen nøye, så du vet når du skal møte fysisk på skolen!

De fleste klassene møter som før; noen hver dag og de fleste annenhver dag. Størst endring er det for Vg2ST som nå er på skolen noe sjeldnere enn før, og for Vg1ST der begge klassene er delt i 2 kohorter som møter annenhver dag. Nærmere beskjed om hvilken kohort dere er i, kommer direkte til de det gjelder. Når man ikke er på skolen, følger man digital undervisning hjemmefra/jobber med oppgaver gitt av lærer. Noen klasser vil av og til ha dager der man møtes ute andre steder enn på skolen, det er uavhengig av om klassen er på skolen eller har digital undervisning.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning av Covid-19 er:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene og godt renhold
  • Redusere kontakthyppighet mellom personer

Munnbind på Ulsrud:

I smittevernveilederen står det at på rødt nivå i videregående skole kan munnbind vurderes brukt i de tilfeller man ikke kan holde tilstrekkelig avstand. Ansatte og elever på Ulsrud benytter munnbind når de selv mener det er hensiktsmessig, men dette erstatter ikke andre smitteverntiltak. Ulsrud vil delta i et forsøksprosjekt rundt munnbind der elevene får utdelt
munnbind til alle pausene. Rutiner for gjennomføringen av dette prosjektet vil bli gitt separat. Det er frivillig å benytte munnbind for både elever og ansatte, og nødvendig avstand må holdes alle steder det er mulig, også med munnbind på.

Se video om bruk av munnbind:

Se også dokumentet "Forsterket rødt nivå" for mer informasjon.

 

 

Forsterket rødt nivå