Muntlig eksamen er avlyst

Bokstabel

Elevene får vitnemål
Elevene får fullverdige vitnemål selv om eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene i videregående opplæring må fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemål.

Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratets hjemmeside og på Regjeringen.no.