Med kart og kompass i kroppsøving

Entusiasmen stiger når elevene ser postene etter litt jobbing i ulendt terreng i nærmiljø. Elevene i FOST trives i skogen på jakt etter poster med kart, kompass og digitale hjelpemidler. En av elevene sier: jeg pleier ikke å bli så ivrig, men når jeg nærmer meg postene, løper jeg.

Elev ved post i skogen
Elev
Elev leter etter poster i skogen
Elev ved Ulsrudvann