Hovedseksjon

Er det viktig at alle blir hørt?

Fawad Ashraf

Ashraf fortalte både om bakgrunnen for at han skrev sin kronikk "Norsk nok for de svina" og om reaksjonene i etterkant. Ulsrud-elevene hadde forberedt gode og kritiske spørsmål til journalisten. Ashraf ville vite hva ungdommer på Ulsrud er opptatt av, og ga dem tips til hvordan de kan sette sine saker på dagsorden.
Etter besøket vil Vg2-elevene skrive sine egne debattinnlegg. Og hvem vet: kanskje står et av dem på trykk i Avisa Oslo i nær fremtid?

Fawad Ashraf
Fawad Ashraf
Fawad Ashraf i samtale med elever