Hovedseksjon

Muntlig eksamen VG1 og VG2, 3IDA og 3BUSK

Ti. 18.6.

Gjelder elever fra VG1, VG2, 3IDA og 3BUSK som er trukket til muntlig eksamen denne dagen

All varsling av muntlig eksamenstrekk foregår i VISMA – sjekk bjella.

·         48 timer før muntlig eksamen kl. 09:00: elever som trekkes ut til muntlig eksamen får vite fag.  Elever som trekkes ut vil bli meldt inn i en Chat i Teams av faglærer/eksaminator for eksamensfaget. I dette Teams vil faglærer/eksaminator legge ut fagrapport og praktisk informasjon om eksamen.

·         24 timer før muntlig eksamen kl. 09:00: elever som er trukket ut til eksamen møter og trekker oppgave. Det er tre timers obligatorisk veiledning med lærer. Faglærer er tilgjengelig frem til kl. 1600. Fravær registreres i de tre timene veiledning varer.

·         Eksamensdagen: Muntlig eksamen med oppmøtetid som avtalt med faglærer. Dersom du ikke møter presis vil dette kunne få konsekvenser for din eksamen eller at du ikke får avlagt eksamen.