Hovedseksjon

Muntlig eksamen VG3ST, 3IDA og 3BUSK

To. 13.6.

Gjelder elever fra 3ST,3IDA og 3BUSK som er trukket til muntlig eksamen denne dagen

All varsling av muntlig eksamenstrekk foregår i VISMA – sjekk bjella.

·         48 timer før muntlig eksamen kl. 09:00: elever som trekkes ut til muntlig eksamen får vite fag.  Elever som trekkes ut vil bli meldt inn i en Chat i Teams av faglærer/eksaminator for eksamensfaget. I dette Teams vil faglærer/eksaminator legge ut fagrapport og praktisk informasjon om eksamen.

·         24 timer før muntlig eksamen kl. 09:00: elever som er trukket ut til eksamen møter og trekker oppgave. Det er tre timers obligatorisk veiledning med lærer. Faglærer er tilgjengelig frem til kl. 1600. Fravær registreres i de tre timene veiledning varer.

·         Eksamensdagen: Muntlig eksamen med oppmøtetid som avtalt med faglærer. Dersom du ikke møter presis vil dette kunne få konsekvenser for din eksamen eller at du ikke får avlagt eksamen.