Hovedseksjon

Næringslivsøkonomi

 

Vg2

Vg3

Fag

Økonomistyring eller Økonomi og ledelse

Økonomistyring eller Økonomi og ledelse

Omfang

5 timer per uke

5 timer i uka

Eksamen

Begge fagene har muntlig praktisk eller skriftlig eksamen

Begge fagene har muntlig praktisk eller skriftlig eksamen

Karakter

Begge fagene gir standpunktkarakter

Begge fagene gir standpunktkarakter

NB! Økonomistyring og økonomi og ledelse tilbys annenhvert år. Skoleåret 2021-22 tilbys økonomi og ledelse.

Du lærer for eksempel om budsjett og regnskap, regnskapsføring, økonomiske analyser og om bedrifters samfunnsansvar. Dette kan passe for deg som har interesse for næringsliv og økonomistyring, eller vurderer jobb/studier innen økonomi, administrasjon og entreprenørskap.