Hovedseksjon

Tilbud for minoritetsspråklige elever

Du kan få undervisning dersom du:

  • Er 16-19 år gammel
  • Har et annet morsmål enn norsk, dansk eller svensk
  • Har gjennomført vanlig grunnopplæring i norsk
  • Ikke kan dokumentere utdanning tilsvarende norsk grunnskole

Inntak
Søknadsfristen for individuelt inntak er 1. februar. Du søker deg inn på VIGO.

Språksenteret kartlegger deg i norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Inntakskontoret ser på muligheten du har for å bestå videregående opplæring. Da ser de på informasjon i søknaden din og resultatene av kartleggingen på Språksenteret.

Du kan få tilbud om ettårig, toårig eller treårig grunnskole.

Karakter og vitnemål
Skolegangen fører fram til grunnskoleeksamen med én muntlig og én skriftlig eksamen.
Vitnemål fra grunnskoleopplæringen gir rett til å søke opptak til videregående skole.

Bruk av rett
Søkere som tas inn på grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever, bruker ikke av retten til videregående opplæring mens de går på kurset.

Du får undervisning i følgende fag:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag
  • Kroppsøving
Elever sitter på stein i vann
Elever på tur