Hovedseksjon

Politikk, individ og samfunn

 

Vg2

Vg3

Fag

Samfunnsgeografi, Sosialkunnskap og/eller sosiologi og sosialantropologi

Samfunnsgeografi, Sosialkunnskap og/eller sosiologi og sosialantropologi

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Samfunnsgeografi: Muntlig

Sosialkunnskap: Muntlig eller skriftlig

Sosiologi og sosialantropologi: Muntlig

Samfunnsgeografi: Muntlig

Sosialkunnskap: Muntlig eller skriftlig

Sosiologi og sosialantropologi: Muntlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

 

Sosialkunnskap passer for deg som vil lære mer om velferdsstaten, velferdsforskjeller og sosiale utfordringer i samfunnet.

Samfunnsgeografi passer for deg som vil lære mer om menneskers leveforhold og befolkningsutvikling

Sosiologi og sosialantropologi passer for deg som vil lære mer om mennesker og hvordan vi forholder oss til hverandre på tvers av kulturer.