Hovedseksjon

Geofag

 

Vg2

Vg3

Fag

Geofag 1 og/eller 2

Geofag 1 og/eller 2

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Geofag 1: Muntlig-praktisk

Geofag 2: Muntlig-praktisk eller skriftlig

Geofag 1: Muntlig-praktisk Geofag 2: Muntlig-praktisk eller skriftlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

Tilleggspoeng

Geofag 1: 0,5 poeng

Geofag 2: 0,5 poeng

Geofag 1: 0,5 poeng

Geofag 2: 0,5 poeng

 

Geofag handler om våre naturressurser. Du lærer om jorda vår og hvordan den forandres, om naturkatastrofer og klimaendringer. Faget passer for deg som vil utforske og jobbe med praktiske forsøk, og som kanskje ser for deg en karriere innen for eksempel meteorologi eller geologi.

I Geofag 1 lærer du om geologi, jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier, meteorologi og ekstremvær, vann og isbreer.

I Geofag 2 lærer du om havstrømmer, naturlige klimasvingninger, menneskeskapte klimaendringer, værvarsling, geologiske ressurser, fornybare energikilder og ferskvann som ressurs