Eksamensperioden er i gang

Skrivebok og penn

Offentliggjøringen av skriftlig eksamen var 15. mai 2019.
All informasjonen som ble gitt til klassene finner du også på nettsidene våre.

Noen viktige punkter å huske på til eksamen:

  • På eksamensdagene skal eksamenskandidatene møte senest kl 0830 utenfor det rommet eksamen skal være i.
  • Du må ha med deg legitimasjon. Du skal møte forberedt og med alt utstyr du skal benytte på eksamen.
  • Det er kun lov å bruke skole-PC og du skal logge deg på med egen eksamensbruker.
  • Digitale dokumenter som skal benyttes må lagres på C:/harddisken lokalt på din PC. Du kan ha med Backup på minnepenn.

 

Bruk skolebiblioteket før eksamen:

Skolebiblioteket har bøker som kan være nyttige før eksamen. Her er noen eksempler fra samlingen hos oss:

Hele skolebibliotekets samling er søkbar på nett.