Skolens ledelse 1

Rektor

David Dunlop

Skolens øverste pedagogiske og administrative leder.

E-post: david.dunlop@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor

 

Assisterende rektor er rektors stedfortreder

Anne Marte Løvbrøtte
E-post: anne.marte.lovbrotte@ude.oslo.kommune.no

Anne Marte Løvbrøtte har ansvar for oppfølging av elever på VG3 ST, 1HOB, og 1HOSK og personalansvar for ansatte på samfunnsfagavdelingen.

Avdelingsledere

Avdelingsleder

Margrethe Kristiansen 

E-post:  margrethe.kristiansen@ude.oslo.kommune.no

Margrete Kristiansen har for tiden ansvar for Nettverksskolen HO. 

 

Avdelingsleder

 

Lin Cecilie Andersen
E-post: LinCecilie.Andersen@ude.oslo.kommune.no

Lin Cecilie Andersen har ansvar for oppfølging av elever på idrett  og 3BUSK og ansatte  på idrettsfag.

 

Avdelingsleder

 

Gaute Bryhni Frostad

E-post: gaute.frostad@ude.oslo.kommune.no

Gaute Bryhni Frostad  har ansvar for oppfølging av  elever på VG1 ST, 1HOC, 1HOD og 1HOE. Gaute har personalansvar for ansatte på avdeling for norsk og engelsk.

 
Avdelingsleder

 Wenche Porsbøl

Wenche Porsbøll 

Epost: Wenche.Porsboll@ude.oslo.kommune.no

Wenche Porsbøll har ansvar for oppfølging av elever på VG2 ST, 1HOA og 2BUA/B og personalansvar for ansatte på realfagsavdelingen.

 

Avdelingsleder

 

Inger Helene Tellebond

E-post: inger-helene.tellebond@ude.oslo.kommune.no

Inger Helene Tellebond har ansvar for elevene på særskilt tilrettelagt opplæring og grunnskoleopplæringen. Hun har også personalansvar for lærerne som jobber på disse avdelingene.

 

Administrativ leder

 

Åshild Bue

Epost: ashild.bue@ude.oslo.kommunen.no

Åshild Bue har ansvar for eksamen, skoleplattformen og de administrative støttefunksjonene. Hun har også personalansvar for skolens kontorpersonale.