Administrativt støttepersonell -1

Ekspedisjonen

Skolens ekspedisjon er rektors forværelse. Du finner kontoret i 1. etasje i B-blokken.  I ekspedisjonen er man behjelpelig med å formidle opplysninger og svare på spørsmål om skolens daglige drift.
I ekspedisjonen jobber:

LiSe Kristin Bampton

Lise Kristin Bampton

lise.kristin.bampton@ude.oslo.kommune.no

 

 Tobe Kristiansen

Tone Kristiansen

tone.kristiansen@ude.oslo.kommune.no

 

Administrativt støttepersonell

Bibliotekar og webredaktør

Sissel Jerve

Sissel Jerve har ansvar for skolebiblioteket som har lokaler i underetasjen i C-blokka. Hit kan både lærere og elever komme for å få hjelp til undervisningsopplegg og skolearbeid.

sissel.jerve@osloskolen.no

 

Økonomikonsulent

Jasna Ceric holder orden på skolens økonomi og veileder elevene i forhold til søknader til Lånekassen. 
jasna.ceric@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester

Bjørn Brårmo

Bjørn Brårmo har ansvaret for skolens praktiske funksjoner.
bjorn.brarmo@ude.oslo.kommune.no

 

IKT-ansvarlig

Erik Olaussen

Erik Olaussen har ansvar for skolen IKT-utstyr og drift av dette. Det vil også være en IKT-lærling under opplæring på IKT kontoret som ligger i underetasjen i B-blokka.

erik.olaussen@osloskolen.no

 

Miljøarbeidere

Lina Gabler
lina.gabler@ude.oslo.kommune.no

 


Fethawit Hakin

fethawit.hakin@osloskolen.no

 

Renholder

Ali Ahmed Mohamoud

ali.ahmed@osloskolen.no