Vil du være med å bygge iglo og snøhule neste skoleår?

Elever i snøhule

Turen gikk med ski og tunge sekker inn til Larsbu ca 5 km øst for Finse stasjon. Her hadde vi bacecamp. Turen ble en opplevelse for mange. Det tar tid å grave snøhule, eller bygge iglo, men med godt samarbeid, godt humør og ståpåvilje ble det bygget 3 ulike type snøhuler hvor elevene bodde natt 2. Et praksisfelleskap ute i natur som kan anbefales! 

Det er flott og litt eksotisk natur på Finse, men mye snøvær gjorde sikten til mindre enn ønskelig. Dette ble kompensert med  mer graving/bygging, orientering, teori, bygging av levegg og hyggelige fellesmåltider, kortspill og quiz. Turen hjem gikk i tett snødrev og dårlig sikt. 

Beklageligvis ble toget forsinket på hjemtur pga strømstans og is skred. Jeg vil takke for en utrolig hyggelig tur, tross en slitsom og langtekkelig avslutning. Elevene og Henrik gjorde at også avslutningen ble fin!

 Lin Cecilie Andersen, lærer i friluftsliv