Velkommen til skolestart!

Glade elever

Elever på VG1 VG1 Helse- og oppvekstfag/Studiespesialisering/Idrettsfag og VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget inviteres 21.8 eller 22. 8 til mottakssamtale med sin kontaktlærer. Dette gjør vi for at du skal bli bedre kjent med oss og vi med deg før skolestart. Det sendes ut brev om tidspunkt for mottakssamtale i uke 32. Informasjon om oppmøte i klasser tirsdag 22.8 får elevene av kontaktlærer i mottakssamtalen.

 

Elever på Vg3 Studiespesialisering, Vg3 Idrettsfag og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget med studiespesialisering møter kl 1200 i klasserom. 

Elever på Vg2 Studiespesialisering og Vg2 Idrettsfag  møter kl 1230 i klasserom.

Det vil være informasjon om klasserom i B-inngangen. 


Velkommen til skolestart!

Informasjonsmøte skolestart

Informasjonsmøte for elever og foresatte på VG1HO/ST/ID og 2BUA/B vil bli avholdt torsdag 17. august kl 18.00.

Drawing of a city