Velkommen til gjenåpning 14. mai

Ulsrud videregående skole

Vi ber om at både elever og foresatte leser vedlagte dokument nøye. I dokumentet beskrives organiseringen av skoledagene fremover, hjemme og på skolen. I tillegg beskrives smitteverntiltak ved skolen som vi forventer at elevene følger. Det er viktig for oss at dere som er elever er klar over disse før dere kommer, og vi ber også om at foresatte og elever diskuterer innholdet i dokumentet hjemme.

Smitteverntiltakene er forankret i smittevernveilederen for videregående skoler slik den ligger på Udir. En til enhver tid oppdatert versjon av denne kan leses på www.udir.no.

Organiseringen av skolehverdagen blir en ganske annen enn den elevene var vant til før 12. mars, og både hjemme og på skolen blir det 3 økter daglig, mellom klokken 0900 og 1530. Også dette er beskrevet nærmere i dokumentet. Det er viktig å møte opp når man skal, enten det er digitalt eller fysisk fremover. Hver klasse vil via sin kontaktlærer motta en detaljert plan for når og hvor man skal møte og ha de ulike fagene fram til 10. juni. Denne vil komme i løpet av onsdag.

Så ønsker vi alle elever velkommen tilbake til Ulsrud! Vi er glade for at vi snart er i gang igjen.

mvh
Anne Marte Løvbrøtte
Assisterende rektor

Informasjon til elever og foresatte