Velkommen til en trygg skolestart

Ulsrud VGS

For å sikre en trygg og god skolestart, er det viktig at alle elever og ansatte følger smitteverntiltakene skolene innfører på grunn av korona-situasjonen.

Ulsrud videregående skole og alle andre skoler skal følge "trafikklysmodellen" for nivåinndeling av smitteverntiltak. Gult nivå innebærer at hele klasser kan ha undervisning sammen, men at vi må passe på å følge rutiner for god hygiene og unngå store samlinger. Vi legger til rette for at elevene bruker den samme pulten hver dag i sitt faste klasserom.

Husk:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • Ha god håndhygiene
  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Hold 1-meter avstand til andre, også i pauser og friminutt.