Hovedseksjon

Ung i Oslo 2021

Ung i Oslo-plakat

Et viktig mål med undersøkelsen var å få en oversikt over hvordan ungdom i Oslo hadde det våren 2021, og hva de holdt på med i fritiden. Pandemien har vært mer krevende for unge i Oslo enn for unge i resten av landet. Likevel fortalte det store flertallet at de hadde det bra ett år etter pandemien kom til Norge.

I rapporten analyseres endringer over tid og hvordan det er å vokse opp i de ulike bydelene i Oslo. Resultatene fra Oslo sammenliknes med nasjonale resultater fra Ungdata.

Les mer om rapporten hos Ungdata.no.

Du kan laste ned hele rapporten her:

Bakken, A. & Osnes, S.M. (2021). Ung i Oslo 2021. Ungdomsskolen og videregående skole. NOVA Rapport 9/21. Oslo: NOVA, OsloMet (oda.oslome t.no)