Ulsrudelever på Maihaugenkonferansen

Elever klare for scenen på Lillehammer

I år var fokuset ungdom. Elevene fra Ulsrud holdt et innlegg om hva som skal til for å nå sine drømmer og "bli noe". De snakket om verdien av at andre forventer seg noe av dem, at andre motiverer dem, viktigheten av å ha et langsiktig fokus og å jobbe for å nå mål . De påpekte at miljø, venner og idrett kan gi positiv påvirkning og om hvordan det er å vokse opp med flere kulturer. Innlegget til våre elever fikk frem både latter og tårer og de fikk flotte tilbakemeldinger i etterkant.

Charlotte holdt også et innlegg om hva det vil si å være minoritetsrådgiver.

Takk til flotte representanter fra Ulsrud!