Ulsrudelever med treningsledelse for eldre

Treningsledelse for eldre

I januar fikk idrettslinja på Ulsrud en forespørsel om å hjelpe til som instruktører for gruppen 60+ på Bøler. Målet med aktiviteten var; Inn på tur. Faglærer spurte klassen om det kunne være interessant for noen av elevene, og de 3 nevnte guttene meldte seg og har ikke angret på valget.

Hver onsdag siden midten av januar har guttene planlagt og gjennomført treningsopplegg for gruppen 60+ inne i Bølerhallen. Aktivitetene har vært allsidige og varierte. Alt fra balanse, styrke, koordinasjon og ballspill har blitt gjennomført disse månedene.
Responsen fra de eldre har vært utelukkende positiv og gang på gang har de stilt opp motiverte og fulle av engasjement for treningen.

Den siste måneden har gruppen brukt mye tid ute i nærmiljøet hvor de har gått på tur og hatt det hyggelig sammen. Aldersforskjellen har gjort turene interessante og spennende for alle parter.
Alexander fra 2IDA har også bistått gruppen den siste perioden og gjort en god innsats.

Vi vil takke hele 60+-gruppa, Line Wadel (fysioterapeut i bydelen) Jane Iren Dreyer (Norges idrettsforbund) og elevene ved Ulsrud videregående skole for et flott samarbeid.
Vi satser på å ta opp tråden ved skolestart 2018/2019.