To ledige stillinger som prosjektmedarbeidere

Oslo kommune

Litt om prosjektet: Det skal utvikles en velferdsteknologisk opplæringsarena ved Kuben yrkesarena, Oslo kommune i regi av Nettverksskolen HO og Kuben KKT. Opplæringsarenaen skal inneholde velferdsteknologisk utstyr med tilhørende opplæringsmoduler/undervisningsopplegg rettet mot lærere og elever/studenter i ordinær vgs/voksenopplæring innen programområdet Helse- og oppvekstfag på alle trinn. I tillegg skal det tilbys opplæring til fagskole, ansatte i bydeler, sykehjem. aktuelle grupper i Oslos befolkning (eldre, barn og unge med funksjonsnedsettelser, pårørende, frivillige). Prosjektmedarbeiderne/prosjektlederen skal hovedsakelig jobbe med å utvikle og gjennomføre opplæringsmoduler/undervisningsopplegg. 

Det søkes etter to personer med pedagogisk bakgrunn, hver i 30 % stilling, for skoleåret 2019-20. En av de to vil få prosjektlederansvar.

Les mer om stillingene og søk her.

Søknadsfrist 31. juli 2019.