Skolehelsetjenesten er stengt

Behov for å snakke med helsesykepleier for barn 6-18 år ring:
94785750 eller 47673829
Vaksinasjoner og annen nødvendig oppfølging vil gjennomføres med nødvendige smittetiltak. Eventuell innkalling til dette vil sendes direkte foresatte.

Du kan også ringe:
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (Åpen hele døgnet)
Kirkens SOS: 22 40 00 40 (Åpen hele døgnet)
Barnevernsvakten i Oslo: 22 70 55 80 eller 92 83 83 28 (Åpen hele døgnet)
Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (Åpen hele døgnet)
Kors på halsen (Røde Kors): 800 333 21 (Åpent kl.1400-2200)

Illustrasjon: plakat med viktige telefonnumre