Skoledager i marka

Elever sager ved

Der lærte de om lokal friluftshistorie, bodde som tømmerhoggere i selvlagde gapahuker, lærte å hogge ved og fyre bål, lage mat ute, holde varmen og orientere seg med kart og kompass.

To dager med nydelig høstvær la forholdene godt til rette for naturopplevelser og mye hyggelig samvær.

Tusen takk for en fin tur med en inkluderende og fin gjeng. Gleder meg allerede til neste tur med dere.


Hilsen friluftslivslærer Lin

Elever på tur i marka
Elever lager gapahuk
Elever hogger ved
Elever på tur i marka
Bål i marka
Elever på tur i marka
Elever sager ved
Elever bader i marka
Elever på tur i marka
Elever på tur i marka
Elever på tur i marka
Elever forbereder gapahuk