Seminar om elevmedvirkning

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten, og elever ved Ulsrud VGSfra Ulsrud VGS

Barn og unges medvirkning er en nøkkel til bedre skoleanlegg og bedre byplanlegging. Alle elever skal ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag og medvirkning er demokrati i praksis.

Ulsrud VGS skal oppgraderes, og i samarbeid med elever og ansatte skal vi finne ut hvordan dette skal skje. Derfor var dette seminaret i regi av Utdanningsetaten svært relevant for oss. Vi var fire elever og fire ansatte fra skolen og blant de inviterte var det kun vår skole som hadde med elever. 

På frokostseminaret viste elever fra Hovseter skole fram hvordan de har jobbet med medvirkning i et skoleprosjekt den siste tiden. Det var flere foredrag om medvirkning med hovedfokus på barn og unge. Hensikten var å vise fram noen gode eksempler og samtidig invitere til dialog om hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor når Oslos skoler og møteplasser for barn og unge skal planlegges i framtiden.

Fra programmet:

  • Velkommen v/Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten
  • Medvirkning = læring. La elevene bli byplanleggere! Bjørg Novang og Miriam Abildsnes, avdeling for skoleanlegg
  • Med hjerte for medvirkning – hvorfor og hvordan få unge på Mortensrud med på laget. Daniele Alves og Astrid Dalseide, OsloMet
  • Forslag til utforming av Hovseter torg og skolepark. Elever fra 10. trinn på Hovseter skole og lærer Mia Christin Torgrimsen
  • Fra dialog til form. Hvordan barns perspektiv blir en del av utformingsprosessen. Teresa Lindholm, White Arkitekter
  • Barns rett til å bli hørt: fra ord til handling. Anne Marte Johnsen, Redd Barna

Les mer om prosjekt "Nye Ulsrud"

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten, og elever ved Ulsrud VGSfra Ulsrud VGS
Handlenett fra frokostseminar