Rødt nivå fra mandag 9/11 - skolen er fortsatt åpen

Illustrasjon Oslo

Hva betyr det at skolen er på rødt nivå?

Det betyr at de aller fleste klassene på skolen nå skal ha undervisning ved oppmøte på skolen annenhver dag og hjemme via Teams annenhver dag. Avdeling for fortrinnsrett og grunnskoleopplæringen er unntatt fra denne ordningen og møter hver dag. 3BU er på skolen 1 dag per uke som vanlig. Ordinær timeplan følges både ved fysisk oppmøte på skolen og ved digital skole hjemme. Alle elever og foresatte har fått egen beskjed om dette og om når elevene skal møte fysisk på skolen og når de skal følge undervisningen på Teams hjemmefra.

De viktigste punktene for å bremse smittespredning av Covid-19  og hvordan dette håndteres på Ulsrud videregående skole:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hånd- og hostehygiene
  • Godt renhold
  • Redusert kontakt mellom personer
    • håndhilsing og klemming skal unngås

Alle klassene skal ikke være tilstede på skolen på samme dag av hensyn til trengsel i ganger, dører etc. Det legges overordnet opp til at halve skolen er tilstede hver dag. Den ene halvdelen har digital undervisning mandag, onsdag og fredag den ene uka, tirsdag og torsdag den andre; den andre halvdelen har det motsatt. 

Et overordnet mål er at både elever og ansatte har et begrenset antall nærkontakter og oversikt over disse.

Se pdf-dokument Skoledrift på rødt nivå for flere detaljer.

 

Skoledrift på Ulsrud VGS på rødt nivå