Resultat av skolevalget 2021

Grafisk fremstilling skolevalg

Årest skolevalg har noe lavere oppslutning, men det skyldes trolig pandemien vi står i. Vi er likevel godt fornøyd med oppslutningen. Du kan lese hele resultatet av skolevalget på Ulsrud på NSD

Ulsrud vgs er også valglokale den 13. september og det blir spennende å se om skolens resultat  er representativt for resulatet  for valglokalet  på valgdagen.

Husk å bruke stemmeretten din, godt valg!

Prosentoversikt skolevalg på Ulsrud