Prosjektleder "Nye Ulsrud"

Prosjektleder Kurt Robert Eriksen

Skolen skal oppgraderes, og i samarbeid med elever og ansatte skal vi finne ut hvordan dette skal skje. Sammen skal vi gjøre alt for at Ulsrud videregående skole framstår som et mer attraktivt skolevalg der vi har et sterkere fokus på elevene som ressurs. Det er satt i gang flere medbestemmelsesprosesser blant ansatte og elever der det blir spennende å se resultatene fremover. Det har allerede kommet mange gode innspill.

Fremover denne våren er målet å få oppgradert undervisningsrom og arbeidsplasser for de ansatte i tillegg å få til gode prosesser og forhåpentligvis få utbedret biblioteket og andre steder elevene bruker utenom undervisning.

Videre fortsetter arbeidet med å konkretisere hva slags funksjoner og eventuelt andre endringer som skal skje på Ulsrud de neste årene. Det er ønskelige for alle parter at skolen i økt grad skal være tilknyttet lokalmiljøet på flere måter.

Ingen tanker rundt prosjektet bør foregå i stillhet, så Kurt ønsker seg gladelig innspill og ideer til arbeidet sitt. Et godt samarbeid er nøkkelen til suksess.

Ta gjerne kontakt på e-post kurt.robert.eriksen@ude.oslo.kommune.no.

Prosjektleder Kurt Robert Eriksen