Prosjektleder for "Nye Ulsrud" har begynt

Tina Hasaas

Skolen skal oppgraderes, og i samarbeid med elever og lærere skal vi finne ut hvordan dette skal skje. Dette arbeidet skal Tina lede og sammen skal vi gjøre alt for at Ulsrud videregående framstår som et attraktivt skolevalg.

Skolen må blant annet styrke og forbedre de ytre omgivelsene, men vi starter med å gjøre det litt triveligere inne.

I første omgang skal kooridorene på skolen oppgraderes med nye farger og møbler. Senere på høsten blir klasserommene oppgradert.

Utover høsten starter arbeidet med å konkretisere hva slags funksjoner og eventuelt andre endringer som skal skje på Ulsrud om noen år.

Det er ønskelig at skolen skal være tilknyttet lokalmiljøet i større grad enn i dag,  og vi håper å få en dialog på hvordan dette kan gjøres.