Poesikonkurranse på biblioteket

Boktittelpoesi - bokrygger blir til dikt

Det var en oppgave mange løste med glans! Vi fikk inn mange gode bidrag og det ble ikke lett å kåre vinnere. Vi trakk likevel ut tre dikt som var spesielt gode og elevene fikk gavekort på kinobilletter i premie. Gratulerer! 

Tanya i 1HOD med diktet:

Gråt, baby

Gutter er gutter

Sanah, Rimsha og Misbah i 1HOA med diktet:

Nå skjer det

Nå skjer det

Mine brødre

Ikke ville se

Svart himmel, svart hav

Før flommen tar oss

Maks i 1STB med diktet:

Hvem er du, Alaska?

En sånn jente

Jeg velger å leve

Din, til døden