På vei mot nye Ulsrud

Ulsrud videregående skole sett i fugleperspektiv

Det skal utarbeides en helhetlig løsning for skolen hvor fag, organisasjon og selve skolebygget skal gjennomgås. Utviklingen av skolen skal skje i tett samarbeid med skolens elever og ansatte.

Det skal vurderes behov for nye eller endrede funksjoner og flere samarbeidspartnere. Vi skal blant annet se på mulighetene for å utvikle skolen mer som lokal møteplass. Kan det drives kafé som er åpen for alle? Hva slags avtaler kan inngås med eksterne aktører i nærområdet? Vil det være behov for ombygging eller påbygging av skolen?

Studiene som skal styrkes og fornyes er:

  • helse- og oppvekstfag
  • barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse
  • idrett
  • studiespesialisering

 

Prosjektleder

Bygningsmessig blir det i første omgang en oppgradering av inventar og overflater. Men om kort tid blir det lyst ut en stilling som prosjektleder som skal lede arbeidet med nye Ulsrud videregående skole.

Oppdraget om å fornye skolen kommer fra byrådet og arbeidet skal komme fram til konkrete tiltak for å styrke skolens tilbud og profil i tråd med forslag i skolebehovsplanen for Oslo.

Innredningsforslag skole
Innredningsforslag skole
Innredningsforslag skole
Tegning av skolebygg
Tegning av skolebygg
Tegning av skolebygg