På labben med Bio1 og Kjemi1!

Laboratorieforsøk

Til tross for mye blod og innvoller var dette en morsom dag på labben. Vi fikk studert grisen på innsiden og sett hvor lik den er mennesket.

 

På kjemilabben jobbet vi med ulike syrer og baser. Da er det viktig å ha på briller og frakk. Vi fikk sett når løsningen skiftet farge ettersom pH-verdien varierer.