Ulsrud vant Oslomesterskapet i Barne- og ungdomsarbeiderfag

Oslomesterskap Barne- og ungdomsarbeiderfag 2019

Arrangementet er et samarbeid mellom Nettverksskolen HO, lærere på de ulike skolene som har BU, og Fagforbundet.

 • På laget fra Ulsrud VGS var Anisa Salad Ibrahim og Muskaan Seena
 • På laget fra Nydalen VGS var Aurora Oswald og Veronica Lona
 • På laget fra Holtet VGS var Lilav Brimo og Nastaran Rahimi.

Dagens dommere var Inger Sveen Skaug, Kastellet skole, Maren Oddvang, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet
og Choudhary Ahtsham Hussain, Mortensrud skole. Alle tre er barne- og ungdomsarbeidere.

Oppgaven lagene fikk var slik:

 • I denne oppgaven skal dere ha fokus på læringsstøttende aktivitet knyttet opp mot lek.
 • Dere skal gjennomføre en aktivitet som støtter barns kognitive, sosiale og/eller motoriske utvikling gjennom lek.
 • Dere velger selv metoder og egne mål.
 • Gi begrunnelse utfra kunnskaper om ulike lekformer og alderstypiske trekk.
 • Aktiviteten skjer på scenen med cirka 6 barn i 9-årsalder.

 

Resultatet:

Alle lagene var dyktige på scenen, der de hadde aktiviteter med en gruppe 4. klassinger fra Bøler skole.

Plassering:

 1. Ulsrud VGS
 2. Nydalen VGS
 3. Holtet VGS

Vinnerne skal til Norgesmesterskapet som går på Drømtorp VGS i Ski 8. og 9.april 2019.

Laget fra Ulsrud VGS
Laget fra Nydalen VGS
Laget fra Holtet VGS