Onsdag 18. mars åpner "Hjertetelefonen"

Illustrasjon: hjerte og telefon

"Hjertetelefonen" som åpner onsdag er åpen fra kl. 10.00 – 15.00. Dette er et tilbud til alle skolens elever som trenger noen å snakke med.

Send gjerne sms, epost eller ring en av oss:
Rådgiver Marianne: 90708634, marianne.borgly@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver Jorun: 99260213, jorun.palhaugen@ude.oslo.kommune.no

NAV-rådgiver Anett: 41382726, anana059@osloskolen.no

Rådgiver/veileder Henriette: 40498474, henriette.johansen@osloskolen.no

Miljøarbeider Lina: 48291004, ligaa014@osloskolen.no

Miljøarbeider Tora: 47976748, tora2508@osloskolen.no

Miljøarbeider Torill: 48990265

Illustrasjon: hjerte og telefon