Massetesting på Ulsrud

Bruk munnbind - hold avstand

Elevene vil ikke få tester med seg hjem. De testes på skolen mandag og torsdag, eller tirsdag og fredag. Testingen skjer i skolens aula etter egen plan som er sendt elever og foresatte. Opp til tre klasser kan testes samtidig, men disse sitter da på hvert sitt felt i aula. Feltene er satt opp i god avstand fra hverandre. 

Elever som får positiv hurtigtest må gå hjem. De må ta på munnbind og holde minst 2 meter avstand til andre. Etter positiv hurtigtest må man ta en pcr-test. Den bestiller man direkte selv eller ring koronatelefonen (21 80 21 82) og si at man har positiv hurtigtest og trenger pcr-test.

For at testingen skal gå lettest mulig, er det viktig at elevene møter når de skal. Dersom man likevel av en eller annen grunn ikke er tilstede når klassen testes, skal aula oppsøkes for hurtigtest når man kommer til skolen, før man går til undervisning. Dette gjelder både ved forsentkomming og dersom man var borte hele dagen klassen ble testet. Hvis det ikke er noen tilstede i aula ved ankomst, må man henvede seg på skolens kontor.

For mer informasjon om massetesting, se kommunens hjemmesider.