HVA VIL FOLK SI!

Hva vil folk si - filmen

Tittelen HVA VIL FOLK SI henspiller på at stort sett alle karakterer i filmen er styrt av frykten for hva andre skal tenke og si om dem. Iram fikk mange gode spørsmål fra elever, blant annet om hun tenkte at det å fortelle denne historien vil kunne skape fordommer mot norsk-pakistanere. Svaret var at dette er en historie, at dette skjer med noen, men ikke skjer med alle. Samtidig understreket regissøren at det hun anser at det er viktig at ikke frykten for fordommer og rasisme gjør at vi ikke snakker om krenkelser og utfordringer.

Vi snakket også om at det er mange ungdommer i Oslo i dag som opplever grader av sosial kontroll, noe som kan gjøre at man ikke får muligheten til å være den man er eller leve det livet man ønsker å leve. Skolen takker Bøler Lions, Imdi og Den kulturelle skolesekken for sponsing som gjør det mulig at alle elever ved Ulsrud videregående skolen får se filmen. Elevene vil i etterkant jobbe med denne viktige tematikken i fag.