Hjemmeundervisning ut uke 39

Kjære elever, foresatte og ansatte

Jeg må si at vi savner både elever og ansatte, men jeg mener det er mer forsvarlig å undervise med en "nest best"-løsning hjemme enn å samle flere hundre mennesker på Ulsrud i denne perioden.
Det er da viktig å jobbe så godt det la seg gjøre og for all del bruke muligheten til å få tilbakemeldinger på hvordan du jobber og hva du får til i fagene.

Noen elever eller klasser vil trolig avtale med læreren om å møte på skolen for å gjennomføre noe helt spesifikt som er planlagt. Dersom det er tilfelle skal du komme til skolen som avtalt, men husk avstand på t-banen. Vi vil uansett unngå rushtiden.

Vi varsler om dette allerede nå slik at alle har anledning til å planlegge for best mulig undervisning og oppfølging. Jeg vil oppfordre elever som trenger noen form for hjelp om å ta kontakt med skolens ledelse eller en av de mange rådgivere og miljøarbeidere ved skolen. Vi vil mer enn gjerne hjelpe dere med det vi kan.

Vi har fått tilbakemeldinger fra andre skoler om to tilfeller der elevene våre har vært på besøk. Jeg vil minne dere om at dere ikke har anledning til å besøke andre skoler.


Med vennlig hilsen
David Dunlop, rektor

Eksamenspc