God sommer!

Ulsrud VGS skolegård

Det er planleggingsdager for ansatte i uke 33 mens elevene starter i uke 34. Nærmere informasjon om skolestarten kommer senere.