Rollemodeller på realfag

Elever sammen med Hanan M. Abdelrahman

Klasse 1HOSK har hatt besøk av Hanan Abdelrahman fra Matematikkhjelperen.no for å motivere elevene til å bli mer glad i matte. Det ble en veldig vellykket time.

Professor Tom Lindstrøm fra universitetet i Oslo, Blindern, har holdt forelesning for mattegruppene R1 , R2, S1 og S2. Han foredro om komplekse tall. Eleven fulgte interessert med og syntes det var morsomt å lære universitetsmatematikk.

Les mer om rollemodeller på https://www.rollemodell.no/