Hovedseksjon

Elevundersøkelsen høsten 2022

Elev på benk. Fotograf Nicolas Tourrenc/Vestre

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. 

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Elevundersøkelsen er åpen fra om med i dag og frem til og med onsdag 16. desember 2022.

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om dem. Men resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene.

Mer informasjon finner du i de vedlagte pdf-filene.

Har du spørsmål?
For mer informasjon, kontakt skolen. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no.

Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no

Internett: www.udir.no