Elevundersøkelse - informasjon til foreldre og foresatte

Elever videregående skole

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Les mer om undersøkelsen i dette informasjonsskrivet.