Brannkonstabelen som ble kroppsøvingslærer

Elever på friluftslivstur

Artikkelen starter som følger: " Lin-Cecilie Andersen jobbet som ungdomsskole lærer før hun satset alle kortene på barndomsdrømmen og ble første kvinnelige brannkonstabel i Oslo. Etter fem år i brann- og redningsetaten ble savnet etter elevene for stort. "  Vi på Ulsrud merker at hun bryr seg om elevene og at hun er dedikert i rollen som friluftslivslærer.