Avgangselevene takkes av

Blomster

Invitasjonen er også sendt hjem til hver elev.