Frist søknad tilrettelegging høsteksamen

Du søker på eget søknadsskjema som du får på skolens kontor.

Skal du melde deg opp til morsmålseksamen via skolen må du søke om tilrettelegging innen frist for oppmelding til morsmålseksamen.

Skal du ta eksamen som privatist gjelder egne tidsfrister for Privatister.