Frist oppmelding høsteksamen

Du kan ta eksamen i fagene høsten 2018. Du må melde fra om du ønsker å ta eksamen innen 14.09.2018 på epost til ashild.bue@osloskolen.no eller pr. telefon til 22 75 76 20.

Når du melder deg opp til eksamen må du oppgi følgende opplysninger:
Navn, klasse skoleåret 2017/2018, fødselsdato, mobilnr og hvilke fag du vil ta eksamen i.

Du vil få tilsendt en bekreftelse på oppmeldingen din og dato for eksamen fra skolen. Eksamensplan for sentraltgitt skriftlig eksamen ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider. Muntlig eksamensdato vil bli fastsatt av skolen.

Hvis du ikke ønsker å ta eksamen ved denne mulighet må du selv melde deg som privatist. Dette gjøres på
www.privatistweb.no. Du må da betale en oppmeldingsavgift pr. fag. Fristen for oppmelding på
PrivatistWeb høsten 2018 er 15.09.2018.