Rådgivertjenesten

Rådgiverne er behjelpelige med valg av utdanning, stipend og lån, og eventuelt personlige forhold. De har et nært samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for å hjelpe elever med spesielle vansker. Som del av avdeling for elevtjenester skal de gjennom yrkes- og utdanningsveiledning, spesialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk oppfølging sikre at elevene lærer mer, fullfører og består.