Rådgivertjenesten

Rådgivere er normalt tilstede i skolens åpningstid kl. 08.00–16.00.

Rådgiverne kan hjelpe deg med med valg av fag, videre utdanning og eventuelt personlige forhold. De har et nært samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten som kan hjelpe deg med spesielle vansker. Det er økonomiansvarlig ved skolen som hjelper til med stipend og lån.

Som del av avdeling for elevtjenester skal de gjennom yrkes- og utdanningsveiledning, spesialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk oppfølging sikre at du som elev lærer mer, fullfører og består.

Rådgivere

Marianne Borgly
Spesial-og sosialpedagogisk veiledning
Klasse:1HOE, 1HOF, 1HOG, VG1ST, VG2ST, VG3ST, 2BUC, 3BUA, 1FOID, 1FOST, 2GSOA, 3GSOA
E-post: marianne.borgly@ude.oslo.kommune.no

Jorun Pålhaugen
Spesial-og sosialpedagogisk veiledning
Klasse:1HOA, 1HOB, 1HOC, 1HOD, 1HOSK, 2BUSK, 3BUSK, VG1ID, VG3ID, 1FOHOA, 1FOHOB, 1FOST, 2GSOB, 3GSOB
E-post: jorun.palhaugen@ude.oslo.kommune.no

Henriette Johansen
Utdannings-og yrkesveiledning for alle klasser.
E-post: henriette.johansen@osloskolen.no

Anett Andreassen
NAV-veileder
Bostipend
Fraværsoppfølging
E-post: anett.andreassen@ude.oslo.kommune.no